Τελευταία άρθρα

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.11.2021. / Ιατρικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

23.11.2021. / Ιατρικά

Η εφημερίδα του συλλόγου

Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Καλούδης Στυλιανός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Πασχώνη Φλώρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Μουμτζιδέλλης Θωμάς

ΤΑΜΙΑΣ:        Καραπατσούδη Ελένη           

                                    Ανδρεάδης Ευστάθιος

                                   Βουδρισλής Γρηγόριος        

  ΜΕΛΗ:                      Δόλγυρας Στυλλιανός

                                     Μακρίδης Αντώνιος

                                     Ρίζος Γεώργιος

                                     Σανίδας Αργύριος

                                     Τζουλάκης Χρήστος

  

Αναπληρωματικοί:

Τεκνίδης Χρήστος

Κάλφας Δημήτριος

Κωτούλα Αικατερίνη

Κυπαρίση Γιανούλα

Μάρκου Σοφία

Σαλαγιάννη Άννα

Ζορμπάς Μιχαήλ

 

                ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ανδρεάδης Ευστάθιος

Γκανάς Ευάγγελος

Μακρίδης Αντώνιος

Σανίδας Αργύριος 

Αναπληρωματικοί:

Ρίζος Γεώργιος

Φιλιππίδης Κωνσταντίνος

Αποστολίδης Χαράλαμπος

Γιάνγκου Γεώργιος 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

Καλαϊτζόγλου Νικόλαος

Λούσπας Χουρμούζιος

Ψαρίκογλου – Χατζηβασιλείου Αλεξάνδρα

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Γιακουβής Βασίλειος

Ορντούλι Ειρήνη  

Γρηγοριάδης Γεώργιος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονόμου Αθανάσιος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φαχούρη Άρμα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γιαβανίδης Ιορδάνης

Κωνσταντίνου Ιωάννης

Σταλίκας Μιχαήλ

Σταυρόπουλος Ραφαήλ

Ταμβίσκου Ευτυχία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τουμπίδου Ευδοκία

Τσαβδάρης Κωνσταντίνος

Καρράς Θεόδωρος

Παπαδόπουλος Πέτρος

Σαλαγιάννη Άννα

Αντωνιάδου Παναγιώτα

Δικόφτσης Απόστολος