Τελευταία άρθρα

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.11.2021. / Ιατρικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

23.11.2021. / Ιατρικά

Η εφημερίδα του συλλόγου

Επικοινωνία

Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας
Γραφεία: info@ispellas.gr
Φιλίππου 26, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: +30 2381025121
Φαξ: +30 2381022709
Πρόεδρος
(Στυλιανός Καλούδης):
proedros@ispellas.gr
Συντακτική ομάδα: periodiko@ispellas.grΠροβολή μεγαλύτερου χάρτη