Τελευταία άρθρα

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.11.2021. / Ιατρικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

23.11.2021. / Ιατρικά

Η εφημερίδα του συλλόγου

Π.Ι.Σ. - 10863/25.10.2021 ''ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ PCR ΚΑΙ RAPID TEST''

Επισυνημμένο αρχείο: ΙΑΤΡΙΚΟΙ_ΣΥΛΛΟΓΟΙ_ΑΠ_ΠΙΣ_10863.pdf

27.10.2021. / 08:29:57